โพเดี่ยมลายไม้คาดดำ ตัวใหญ่ 0609-095
19,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โพเดี่ยมลายไม้คาดดำ ตัวใหญ่ 0609-095

 

ใช้สำหรับยืนบรรยาย ตามห้องประชม สัมนา ตามโรงแรม หรืองานอีเวนต์ต่างๆ

ขนาดโพเดี่ยม : กว้าง 45 x ยาว 82 x สูง 125 ซม. 

โพเดี่ยม,แท่นยืนบรรยาย,แท่นบรรยาย,podium,rostrum,แท่น,พลับพลา

 

"แท่นประกาศหรือแท่นบรรยาย หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมบุคลิกของผู้บรรยาย หรือผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ

ที่จะนำเสนอสู่ผู้รับฟังโดยวิธีการยืนบรรยายหรือยืนประกาศ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ผู้บรรยายมีความถนัด หรือมีความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ

และยังมีส่วนช่วยผู้บรรยายในแง่มุมต่างๆ เช่น สามารถใช้วางข้อมูลเอกสารที่จะนำเสนอที่ใช้เวลานานๆ หรือตัวอย่าง ฯลฯ ที่ใช้ประกอบการบรรยายนั้นๆ

   

ประเภทของโพเดียม

  1. โพเดียม แบบธรรมดา NORMAL PODIUM

       โพเดียมแบบธรรมดา หมายถึง แท่นประกาศหรือแท่นบรรยายที่ถูกออกแบบไว้เพื่อช่วยผู้บรรยายหรือผู้ประกาศโดยอาจมีอุปกรณ์เสริม

                           เช่น ชุดอุปกรณ์จับยึดไมโครโฟนไฟสำหรับส่องเอกสารบรรยายกรณีบรรยายในที่มืด ป้ายสัญญาลักษณ์ของสถานที่หรือเจ้าของงาน

                           ในกิจกรรมนั้นๆ ป้ายชื่อผู้บรรยายหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรม

  2. โพเดียม แบบอิเล็คทรอนิคส์ ELECTRONIC PODIUM

       โพเดียมแบบอิเล็คทรอนิคส์ หมายถึง แท่นประกาศหรือแท่นบรรยายที่มีลักษณะเหมือนกับแท่นบรรยายแบบธรรมดา แต่จะมีจุดเด่นพิเศษ

                           ที่นำเอาอุปกรณ์ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์หรืออุปกรณ์ไฮเทคโนโลยี เข้ามาประกอบรวมกับแท่นบรรยายแบบธรรมดา เช่น ชุดขยาย    เสียง ไมโครโฟน ไฟส่องแท่นบรรยาย

                           ชุดจ่ายไฟสำรอง ชุดลำโพงขยายเสียง และอื่นๆ ฯลฯ ทำให้ความสามารถในการใช้แท่นบรรยายดังกล่าว มีความพร้อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ มาประกอบร่วมใช้งาน

   

ประโยชน์ของการใช้งาน

  

1.. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการบรรยายหรือนำเสนอผลงาน

2. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการวางสิ่งต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอ

3. ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมกรณีบรรยายในที่มืดจะมีไฟช่วยส่องเอกสาร

4. ถ้าเป็นแท่นบรรยายอิเล็คทรอนิคส์ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ

5. ถ้าเป็นแท่นบรรยายอิเล็คทรอนิคส์ จะมีไฟฟ้าสำรองช่วยประหยัดเวลาเตรียมการ ในการหาแหล่งพลังงานภายนอก

6. ถ้าเป็นแท่นบรรยายอิเล็คทรอนิคส์จะมีรูปร่างกระทัดรัด สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายในการใช้นอกสถานที่

 

การติดตั้งใช้งาน

- สำหรับแท่นบรรยายแบบธรรมดาการติดตั้งไม่ต้องมีอะไร เพียงยกมาตั้งไว้ที่จุดที่ต้องการจะยืนบรรยายหรือประกาศเตรียมป้ายชื่อหรือสัญญลักษณ์ต่างๆ

  ที่จะแสดงมาติดที่โพเดียมเตรียมไมโครโฟน ที่จะต้องนำมาต่อกับระบบเสียงภายนอกมาตั้งไว้บนแท่นให้พร้อม (แต่จะต้องเตรียมระบบขยายเสียงภายนอก

  มาไว้ให้พร้อมด้วยซึ่งยุ่งยากกับการใช้งาน)

- สำหรับแท่นบรรยายแบบอิเล็คทรอนิคส์ จะมีความสะดวกในการใช้งานมากเพราะเพียงยกมาตั้งตามจุดที่กำหนด

 ไว้ก็สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากระบบทุกอย่างได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่ต้องการใช้ "