ที่วางจานเหล็กแบนสูง 18 เซนต์+จานจัตุรัส 1619-033
950.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่วางจานเหล็กแบนสูง 18 เซนต์+จานจัตุรัส 1619-033
ที่วางจานเหล็กแบนสูง 18 เซนต์+จานผืนผ้า

ขนาด 22 x 30 x 18 ซม.