ช้อนบาร์ ปลายส้อม 26 cm.1630-015
60.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ช้อนบาร์ ทีใช้สําหรับคนผสมเหล้า หรือตีนําแข็ง หรือริน Layer เหล้า ควรเลือกช้อนทีมี ก้านยาว 

หยิบจับได้เหมาะมือ มีนําหนัก ความหนาของช้อนทีพอเหมาะ ไม่บางเกินไป 

โดยใช้วิธีการ ผสมแบบคนผสม หรือวิธีการผสมแบบรินเรียงชัน (Layer)

 

ช้อนบาร์ ปลายส้อม  ยาว 26 cm.1630-0015 

ช้อนบาร์,อุปกรณ์ค็อกเทล,อุปกรณ์ผสมเครื่องดื่ม,อุปกรณ์บาร์น้ำ