ช้อนตวงเมล็ดกาแฟ ที่ตักเมล็ดกาแฟใส่ถุง กรวยตวงกาแฟ ขนาด 1 กิโลกรัม 1610-645
990.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ช้อนตวงเมล็ดกาแฟ ที่ตักเมล็ดกาแฟใส่ถุง กรวยตวงกาแฟ ขนาด 1 กิโลกรัม 1610-645

ช้อนตวงเมล็ดกาแฟ หรือ กรวยตักเมล็ดกาแฟนี้เป็นการออกแบบให้มีความสะดวกในการตวงวัดปริมาณเมล็ดกาแฟ และเหมาะกับการใช้เป็นกรวยตักเมล็ดกาแฟใส่ถุง
เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดเวลาในการทำงาน เป็นอุปกรณ์สำหรับตวงปริมาณของแห้ง อุปกรณ์สำหรับร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม
 
วัสดุ  : พลาสติก ABS
ความจุกรวย : 1 kg.
น้ำหนัก : 145 g.
 
ช้อนตวงเมล็ดกาแฟ,ที่ตักเมล็ดกาแฟใส่ถุง,กรวยตวงกาแฟ,พลั่วตักกาแฟ,กรวยตักกาแฟใส่ถุง,ตวงของแห้ง,อุปกรณ์ตวงวัด